Wprowadzenie do problemu cyberprzemocy: definicja, manifestacje, typy, konsekwencje oraz miejsca, gdzie można szukać wsparcia

Technologia cyfrowa stała się integralną częścią naszej codzienności – trudno nam wyobrazić sobie życie bez korzystania z mediów społecznościowych. Utrzymujemy stałą obecność w sieci, aktywnie korzystając z różnych platform, gdzie publikujemy różnorodne komentarze. Internet pełni rolę nieocenionego narzędzia, ale niesie ze sobą też wiele zagrożeń, wśród których jednym z najpoważniejszych jest cyberprzemoc. Zarówno dzieci, jak i dorośli są narażeni na to zjawisko.

Definiując cyberprzemoc, jest to forma przemocy przeniesiona do sfery cyfrowej, wykorzystująca internet i urządzenia takie jak komputery, tablety czy telefony komórkowe. Najczęstszymi przejawami cyberprzemocy są: publikowanie materiałów (filmów czy zdjęć) mających na celu upokorzenie ofiary oraz publikowanie komentarzy o treści poniżającej i często wulgarnych. Mimo że najczęściej jej ofiarami padają młodzi użytkownicy sieci, nie są od niej wolne też osoby dorosłe.

Nie rzadko osoby publiczne – politycy, aktorzy czy muzyki – muszą zmierzyć się z tym typem przemocy. Warto podkreślić, że cyberprzemoc zawsze ma charakter celowy.

Ofiary tej formy przemocy często podkreślają, że najczęściej spotykany jest jej słowny aspekt, który manifestuje się w formie obraźliwych komentarzy na platformach społecznościowych i forach. Czasem cyberprzemoc przybiera formę memów, które mają za zadanie ośmieszyć ofiarę. Często młodzież stosuje publikowanie w sieci kompromitujących materiałów wideo czy zdjęć.

Warto jednak zaznaczyć, że cyberprzemoc nie ogranicza się tylko do tych form. Cyberprzemoc może również polegać na wykluczeniu ofiary z online’owej społeczności. W praktyce oznacza to np. usunięcie ofiary z listy znajomych na Facebooku. Dodatkowo, wysyłanie wiadomości o treści zastraszaющiej, poniżającej czy ośmieszającej również jest formą cyberprzemocy. Jak widać, zakres zachowań uznawanych za cyberprzemoc jest naprawdę szeroki.