Fundacja ADRA pomaga walczyć z ubóstwem i niesprawiedliwością na całym świecie

Fundacja ADRA marzy o świecie bez ubóstwa. O świecie, gdzie respektowane są prawa i godność człowieka. O świecie sprawiedliwym, gdzie nie dyskryminuje się żadnych społeczności.

Tylko w 2021 roku Fundacja ADRA otoczyła opieką kolejne dzieci z Kenii, Bangladeszu, Tanzanii i Ukrainy. Pomogła ona ofiarom kataklizmów w Indonezji, Indiach i Bangladeszu. Wsparła ofiary wojen w Armenii i Azerbejdżanie, niepełnosprawnych w Gruzji, społeczność albinosów w Tanzanii i najbiedniejszych mieszkańców Tadżykistanu. W zeszłym roku pomagała również uchodźcom w Jemenie i uchodźcom w Polsce – Białorusinom, którzy uciekając przed reżimem schronili się w naszym kraju, oraz migrantom z granicy polsko-białoruskiej, którzy nadal walczą o przetrwanie. Bez Darczyńców Fundacja ADRA nie byłaby w stanie tego wszystkiego dokonać.

Warto też powiedzieć o tym, jakie obecnie działania podejmuje Fundacja ADRA. W co angażuje większość swoich sił i środków. To wsparcie dla rodzin migrantów z granicy, którzy przebywają w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w naszym kraju. Te osoby nie mają przy sobie praktycznie nic, a potrzeby mają ogromne. Ośrodki są przeludnione, a warunki bardzo ciężkie, wręcz nieludzkie. Brakuje im ubrań, butów, przyborów higienicznych, często nie mają nawet kurtek. Brakuje rzeczy dla dzieci, a przecież, w ośrodkach jest wiele rodzin z małymi dziećmi. Tylko w Kętrzynie, do którego obecnie kieruje swą pomoc, jest około 150 dzieci. Część rzeczy z listy potrzeb migrantów kompletuje z darów, które otrzymała od swoich Darczyńców. Jednak część produktów musi też kupować. To między innymi środki higieniczne, kosmetyki, bielizna, odzież i buty, których w danym momencie nie posiada, rzeczy dla dzieci.