Mianseryna – skuteczne narzędzie w walce z depresją

Mianseryna jest organicznym związkiem chemicznym stosowanym jako lek przeciwdepresyjny. Lek ten, dostępny wyłącznie na podstawie recepty, znalazł swoje zastosowanie nie tylko w leczeniu depresji, ale również w redukcji lęku oraz poprawie jakości snu. Wszystko to sprawia, że mianseryna jest często wybierana jako składnik terapii farmakologicznej dla osób z zaburzeniami depresyjnymi.

Depresja to choroba, która w dzisiejszych czasach dotyka coraz większą liczbę osób. Zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), może ona obecnie dotyczyć kilkuset milionów ludzi na całym świecie. Również warto podkreślić, że kobiety są nią dotknięte częściej niż mężczyźni.

Depresja i lęk często idą ramię w ramię, co jest dobrze znanym zjawiskiem w medycynie. Ta dwoistość ma swoje konsekwencje, takie jak: nasilenie poczucia winy, problemy ze snem, drażliwość i większe ryzyko hospitalizacji czy próby samobójczej. Co więcej, współistnienie lęku i depresji może prowadzić do przerwania leczenia i skomplikować przebieg choroby.

Kiedy diagnozuje się depresję, psychiatrzy zwracają szczególną uwagę na tzw. triadę Aarona Becka, która obejmuje cechy myślenia typowe dla osoby cierpiącej na depresję. Triada ta składa się z: niskiej samooceny, myśli rezygnacyjnych oraz negatywnego obrazu samego siebie.

Mianseryna jest czteropierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym. Pomimo braku dokładnych danych dotyczących momentu jej wprowadzenia na rynek, wiadomo, że stosowana jest od lat 70. XX wieku. Mimo upływu czasu, wciąż cieszy się dużą popularnością wśród pacjentów i lekarzy.

Mechanizm działania mianseryny jest dość skomplikowany. Głównie polega on na wzmożeniu wydzielania noradrenaliny poprzez ograniczenie funkcjonowania synaptycznych receptorów alfa 2 centralnego układu nerwowego oraz hamowanie zwrotnego wychwytu tego neuroprzekaźnika. Dodatkowo, mianseryna blokuje zwrotny wychwyt serotoniny dzięki dwóm aktywnym metabolitom – demetylomianserynie oraz 8-hydroksymianserynie.