Unia Europejska wprowadza zmiany: koniec z piecami na gaz?

Unijne rozmowy dotyczące projektu zmian dyrektywy budynkowej nabrały tempa. Przewiduje się, że do końca bieżącego roku nastąpi podjęcie decyzji. Jeśli projekt przejdzie przez wszystkie etapy legislacyjne, montaż pieców opalanych paliwami kopalnymi, w tym gazem ziemnym, zostanie zabroniony.

Planowane zmiany w dyrektywie mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Ogrzewanie budynków i podgrzewanie używanej przez mieszkańców wody jest odpowiedzialne za aż 35 procent emisji CO2. Istotne jest również to, że obecnie większość budynków jest ogrzewana za pomocą paliw kopalnych, głównie gazu ziemnego, który zazwyczaj importowany jest spoza granic Unii.

Sytuacja ta wpływa również na niezależność energetyczną Unii, którą planuje ona zwiększyć poprzez wykorzystanie domowych źródeł energii. W marcu bieżącego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego, podczas którego omawiano projekt zmian dyrektywy. Nakładał on obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych we wszystkich budynkach mieszkalnych, które powstaną po 2029 roku. Planuje się również zakaz udzielania dotacji, ulg podatkowych oraz innych form wsparcia finansowego na instalowanie pieców na paliwa kopalne od 2027 roku. Wszystkie nowe budynki publiczne od 2027 roku (a od 2030 również pozostałe, w tym mieszkalne) miałyby być zeroemisyjne. To jest krok w stronę całkowitego zaprzestania emisji dwutlenku węgla.

Jeśli zmiany wejdą w życie, nie tylko piece gazowe, ale również te opalane węglem, pelletami czy olejem zostaną wyeliminowane. Głównym źródłem energii dla budynków ma stać się energia odnawialna.

W planach jest wprowadzenie zakazu montowania nowych pieców na paliwa kopalne w obecnie istniejących budynkach do 2035 lub 2040 roku. Jednak Unia zamierza zastosować pewne ograniczenia wcześniej – takie piece nie będą mogły być jedynym lub głównym źródłem ogrzewania. Mogłyby być używane jedynie jako uzupełnienie systemu w układach hybrydowych, na przykład z pompą ciepła.

Negocjacje nad zmianami w unijnej dyrektywie budynkowej trwają już od kilku miesięcy, ale zbliżają się ku końcowi. Oczekuje się, że jeszcze w tym roku zostanie ujawniony jej ostateczny kształt.