Żyj świadomie, bo nieświadome życie zabiera życie

Świadomość jest podstawowym stanem psychicznym człowieka. Człowiek dzięki świadomości zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych i zjawisk zachodzących na zewnątrz. Świadomość sprawia, że reagujemy na różne zdarzenia w sposób autonomiczny. Nasza reakcja wyraża się poprzez nasz proces myślowy i w związku z tym poprzez działanie. Jak i poprzez sposób somatyczny i wtedy widać po nas reakcję związaną z konkretną zaistniałą sytuacją.

Co mamy dzięki świadomości?

Świadomość sprawia, że rozumiemy stany, czyli zdajemy sobie sprawę z wielu rzeczy, jak na przykład z istnienia samego siebie, czy istnienia otoczenia. Jak również zdajemy sobie sprawę ze wszystkiego co nas otacza, jak i ze wszystkiego co nas spotyka oraz ze wszystkiego co przeżywamy.
Gdy przeżywamy jakąś sytuację lub nawet całe swoje życie w sposób nieświadomy, to nawet nie wiemy kiedy ono nam umknęło. Świadomość sprawia, że dany czas się jak gdyby wydłuża. Świadomie przeżyte wszystkie życiowe sytuacje i w ogóle świadomie przeżyte życie daje poczucie wydłużania go i wzmaga intensywność przeżyć. Łatwo to zauważyć na przykładzie chociażby jedzenia. Gdy dana potrawę skonsumujemy szybko, to niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie określić nawet jej smaku. Natomiast, gdy konsumujemy wolno, to wtedy nie tylko jest to dużo zdrowsze dla naszego organizmu, lecz również wyczuwalny smak i zapach potrawy dostarczam nam wspaniałych walorów smakowych i przyjemności. I tak jest w każdej dziedzinie naszego życia. Bo żyć świadomie, to żyć pełniej, to czerpać poprzez świadomość to, co jest najlepsze. I to czerpanie i pamięć sprawia, że mamy wrażenie spełnienia, radości, szczęścia i dłuższego życia.

Świadomi sami siebie

Ważna jest nie tylko świadomość zjawisk nas spotykających i otaczającego nas świata, lecz również świadomość samego siebie. Nasza świadomość istnieje dzięki relacji naszego mózgu. Dzięki świadomości posługujemy się mową lub językiem migowym. Dzięki świadomości możemy myśleć nie tylko realnie, lecz również abstrakcyjnie.
Świadomość samego siebie jest trudna do zdefiniowania. Można powiedzieć, że jest ona rodzajem interpretacji samego siebie w sobie i reprezentacji swojego organizmu wobec środowiska.
Nie każda osoba a nawet można powiedzieć, że mało kto od początku ma świadomość siebie samego, gdyż świadomość nie jest stanem naszego umysłu. Budowanie świadomości jest procesem i trwa doskonaląc się przez całe życie.

Zaburzenia świadomości

Można nie zdawać sobie sprawy z wielu rzeczy w życiu, lecz nie jest to zaburzeniem a jest tylko nieświadomością świadomości. Można również być świadomym zachodzących w nas i w środowisku zdarzeń.
Jak również można mieć stany zburzonej świadomości, do których należą zaburzenia ilościowe i zaburzenia jakościowe. Do zaburzeń ilościowych zalicza się:
– senność
– pół śpiączkę
– śpiączkę.
Natomiast do zaburzeń jakościowych należy:
– przymglenie proste
– zmącenie
– zespół majaczeniowy alkoholowy
– zespół majaczeniowy delirium
– zamroczenie proste
– zamroczenie złożone będące złożonym zespołem zamroczeniowo-majaczeniowym
– zespół splątaniowy.

Reasumując

Świadomość jest wielką umiejętnością, bez której nie moglibyśmy istnieć. Samo myślenie o świadomości jest wielką i ważną rzeczą, która pozwala nam odkrywać siebie i wszystko wokół nas. Jest ona myśleniem i refleksją pozwalającą odkrywać siebie, innych ludzi i środowisko. Świadomość kreuje naszą rzeczywistość i sprawia, że żyjemy świadomie a więc pełniej i szczęśliwiej.