Dominujące podwarianty koronawirusa w Polsce według danych Ministerstwa Zdrowia

Z profesjonalnych źródeł medycznych z Zachodniej Europy i USA coraz częściej napływają informacje na temat nowych podwariantów wirusa SARS-CoV-2, identyfikowanych jako HV.1 i JN.1. Na tę chwilę, nie ma jeszcze doniesień o ich pojawieniu się w Polsce. Czy zastanawialiście się, które podwarianty są najczęściej spotykane na terenie naszego kraju? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w najnowszych raportach Ministerstwa Zdrowia.

Pierwsza sekcja: Podwarianty koronawirusa dominujące w Polsce

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na świecie obserwować można dominację jednego konkretnego wariantu koronawirusa – Omikron. Co pewien czas pojawiają się jednak jego różne podwarianty. W Polsce, obecnie najczęściej wykrywanym podwariantem jest Kraken, znany również pod oficjalnym symbolem XBB.1.5. Niemniej jednak, prawdopodobnie niedługo będzie musiał on ustąpić miejsca innym szczepom, które są bardziej powszechne w państwach Europy Zachodniej – Erisowi i Piroli.

Nadal pojawiają się informacje o najświeższych podwariantach – w Stanach Zjednoczonych rośnie znaczenie HV.1, natomiast w Wielkiej Brytanii dominuje JN.1. Jak na razie, nie ma jeszcze potwierdzeń ich obecności na terenie Polski.

Zgłosiliśmy zapytanie do Ministerstwa Zdrowia dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej i dominujących podwariantów koronawirusa w Polsce.