Terapia Gestalt – skoncentrowana na nas samych dla naszego dobra

Pomimo, że psychoterapia psychodynamiczna i terapia poznawczo-behawioralna są równie efektywne, metoda Gestalt znana jest ze swojej wydajności wśród osób cierpiących z powodu problemów psychicznych bądź znajdujących się w trudnym momencie życia. Ale jak właściwie działa terapia Gestalt?

Idea terapii Gestalt została stworzona przez niemieckiego specjalistę w dziedzinie psychologii i psychoterapii, Fritza Perlsa. Filozofia tej metody opiera się na przekonaniu, że korzenie problemów psychicznych dorosłej osoby tkwią głównie w niespełnionych potrzebach z okresu dzieciństwa. Najczęściej dotyczy to tak fundamentalnych potrzeb jak miłość, akceptacja, szacunek czy bezpieczeństwo.

Misją terapii Gestalt jest przywrócenie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz motywacja do rozwoju w kierunku, który jest dla niego istotny. Tą metodą przede wszystkim koncentrujemy się na samych sobie i naszych emocjach.