Gwałtowne ochłodzenie klimatu prawdopodobną przyczyną wymarcia pierwszych Europejczyków około 1,1 mln lat temu

Na początku historii Europy, ponad milion lat temu, borykała się ona z gwałtownym spadkiem temperatury. Ten ekstremalny zjawisko klimatyczne najprawdopodobniej wywołało zagładę pierwszych prahominidów, które miały swój dom na naszym kontynencie.

Nasza rasa, Homo sapiens, nie była obecna na Ziemi milion lat temu. Niemniej jednak, inne hominidy – odlegli przodkowie współczesnych ludzi – już wtedy egzystowały. Kiedy ci pradawni ludzie opuścili Afrykę i rozpoczęli ekspansję na nieznane tereny? Najwcześniejsze dowody ich obecności poza Afryką datowane są na 1,8 mln lat temu.

Szczątki i kamienne narzędzia o takim wieku zostały odkryte na stanowisku archeologicznym w Dminisi, Gruzja. W świat nauki panuje przekonanie, że to właśnie tam pierwotnie pojawił się Homo erectus (chociaż niektóre znaleziska z Dminisi są czasem przypisywane do oddzielnego gatunku – Homo georgicus). Ci pierwotni ludzie później migracją zasiedlili zachodnią Europę. Obszary dzisiejszych Włoch i Hiszpanii były już zamieszkane przez nich około 1,4-1,2 mln lat temu.

Południowy klimat Europy sprzyjał kolonizacji kontynentu. Był podobny do obecnego, ale bardziej wilgotny. Bogactwo bagnistych terenów i mokradeł tworzyło ostoje bioróżnorodności, co przekładało się na bogactwo źródeł pożywienia.

Mimo tych korzystnych warunków, pierwsze populacje Europejczyków były nieliczne i rozproszone. „Gdy jednak ludzie pojawiły się w Europie, obecność ich była dość stała, choć tylko w niewielkich grupach”, informuje prof. Chris Stringer z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Wszystko zmieniło wielkie ochłodzenie klimatu. Dowody obecności europejskich hominidów nagle kończą się około 1,1 mln lat temu. „Następnie mamy do czynienia z wyraźną luką trwającą około 200 tysięcy lat”, wyjaśnia Chronis Tzedakis, paleoklimatolog z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie dla portalu Live Science. Kolejne dowody na obecność prahominidów w Europie pojawiają się dopiero 900 tys. lat temu.